Duurzame uitvaart

De duurzame uitvaart is geen overwaaiende trend, maar een gestaag doorzettende ontwikkeling. Steeds meer mensen willen hun duurzame principes ook na hun overlijden volgen. Dat blijkt ook uit de groei van GreenLeave, in 2014 gestart als gezamenlijk initiatief van zes uitvaartondernemers. GreenLeave is gericht op de promotie en aanjaging van duurzaamheid in de uitvaartbranche en Josten-van Arendonk uitvaartzorg uit Gilze en Rijen sluit zich daarom ook aan bij GreenLeave. Ongetwijfeld zullen steeds meer uitvaartbedrijven dit voorbeeld volgen.

“Wij vinden duurzaamheid bij leven én bij dood een goede ontwikkeling. Daarom kiezen wij als uitvaartorganisatie voor een duurzame manier van werken volgens de 5 principes van Stichting GreenLeave,” aldus Marleen Josten-van Arendonk van de gelijknamige uitvaartzorg. “We zijn er trots op dat we voortaan ook deel uitmaken van de Stichting GreenLeave. Zij geeft duurzaamheid een gezicht en een kwaliteitskeurmerk. Het is nu nog beter herkenbaar dat wij ook staan voor duurzaamheid.”

 

Al actief in duurzaamheid

Josten-van Arendonk uitvaartzorg was al enigszins vertrouwd met duurzaam werken. Zo draagt zij met trots het Keurmerk Uitvaartzorg als bewijs van eerlijk zaken doen. Daarnaast koopt zij bewust in en werkt bijvoorbeeld met ongebleekt papier en met printers die dankzij de nieuwste technieken energie besparen en een langere levensduur hebben. Ook doet Josten-van Arendonk veel aan voorlichting en verzorgt diverse bijeenkomsten om nabestaanden bij te staan in hun verlies. Daarnaast ondersteunt zij lokale activiteiten vanuit maatschappelijke betrokkenheid.

Duurzaam pakket, duurzame partners

Evert de Niet, voorzitter van de Stichting GreenLeave (en directeur bij Algemeen Belang Uitvaartverzorging- en verzekering in Groningen) is blij met de toetreding van zijn collega. “Door de aansluiting van Josten-van Arendonk uitvaartzorg is het belang van de duurzame uitvaart ook in de regio Gilze en Rijen vertegenwoordigd.”

GreenLeave faciliteert de duurzame uitvaart in Nederland met kritisch geselecteerde uitvaartproducten en -diensten benadrukt De Niet. “Bij het al bestaande aanbod ‘eco’ producten was het duurzaamheidsaspect niet duidelijk, het was ook versnipperd. Vanuit GreenLeave bieden we nu een eenduidig en transparant verhaal, met een verantwoord duurzaam pakket producten en diensten. En wij dagen leveranciers uit om nieuwe en duurzamer producten te ontwikkelen. Zo fungeert GreenLeave als vliegwiel voor duurzame innovaties.” Samenwerking met andere duurzame organisaties zorgt voor een breed draagvlak; zo is de aanpak van GreenLeave positief getoetst door de Stichting Natuur & Milieu.

Vijf kernprincipes

De deelnemende uitvaartondernemers van GreenLeave geven zelf uiteraard het goede voorbeeld. Zij houden zich aan de vijf kernprincipes voor duurzaam ondernemen, ook wat betreft het verminderen van de milieu-impact van de eigen werkzaamheden, op kantoor en bij de uitvoering van uitvaarten. Ook goed werkgeverschap en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven zijn duurzame voorwaarden. Daarnaast voldoen alle deelnemers aan het Keurmerk Uitvaartzorg, dat staat voor eerlijk, transparant en klantgericht werken.

Over GreenLeave

De duurzame uitvaart GreenLeave is ondergebracht in de Stichting GreenLeave. De zes initiatiefnemers hebben zitting in het bestuur: Algemeen Belang Uitvaartverzorging te Groningen, Bijnen Uitvaartverzorging te Vught, Claassen Uitvaartzorg te Veghel, Rebel’s begrafenisonderneming te Huizen, Vredehof uitvaartverzorging te Enschede en Zuylen uitvaartverzorging te Breda.

Duurzame uitvaart volgens GreenLeave

Onze gedachten achter een duurzame uitvaart

Steeds meer mensen kiezen voor duurzaamheid in hun leven. Helaas is onbekendheid met de mogelijkheden van een duurzame uitvaart vaak de oorzaak van andere (niet duurzame) keuzes bij crematie of begrafenis. Door tijdsdruk en emoties kiest men dan vaak voor de bekende weg. Maar er zijn tegenwoordig zoveel meer mogelijkheden, die ook beter passen bij uw duurzame levenswijze.

Josten-van Arendonk uitvaartverzorging heeft zich daarom aangesloten bij Stichting GreenLeave, een organisatie die staat voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen de uitvaartbranche. Hierdoor kunnen wij op een nog betere manier invulling geven aan een duurzaam afscheid en dragen we samen bij aan een duurzamere wereld.

Kernprincipes

Duurzaamheid zit niet alleen in de aanschaf van producten maar het gaat vooral ook om de verdere keuzes en afspraken rondom een uitvaart. Wij bewaken het duurzame karakter van een uitvaart door te werken volgens de 5 kernprincipes van GreenLeave:

Goed Werkgeverschap

Als duurzame uitvaartondernemer vinden wij goed werkgeverschap met eerlijke arbeidsvoorwaarden belangrijk. Daarbij horen de volgende voorwaarden:

Veilige en prettige werksfeer

Omdat we erin geloven dat medewerkers het hart van onze organisatie vormen, hechten we veel belang aan het creëren van een prettige werksfeer. Een veilige en open cultuur vinden we daarin enorm belangrijk. Voor de eerste opvang na een aangrijpende situatie kunnen onze medewerkers een beroep doen op ons (intercollegiaal) opvangteam.

Duurzame bedrijfsvoering

Wij werken volgens de ‘Good housekeeping’ regels van GreenLeave, die staan voor duurzaamheid binnen ondernemen en de relaties met anderen. Daarbij proberen we zoveel mogelijk de milieu-impact van onze bedrijfsvoering te minimaliseren.

Daarom beperken wij de afvalstroom en scheiden we ons afval. Ook hebben we onze papierstromen zoveel mogelijk gedigitaliseerd en vragen we dit ook van onze partners.

Duurzame Inkoop

Bij al onze inkopen weegt duurzaamheid mee als criterium, waarbij producten met een duurzaamheidskenmerk onze voorkeur hebben. Andere voorbeelden van duurzaam inkopen zijn:

Panden

Voor de panden die wij in gebruik hebben als uitvaartcentrum of kantoor voeren wij energiescans uit om inzicht te krijgen waar en welke maatregelen we kunnen treffen om energie te besparen.

Vervoer

Bij aanschaf van auto’s houden we rekening met de hoeveelheid uitstoot van uitlaatgassen.

Kantoorbenodigdheden

Ook bij de inkoop van kantoorbenodigdheden zoals papier, kiezen we voor milieu-vriendelijke alternatieven. Ons papier is FSC-gecertificeerd en draagt het EU-Ecolabel en is verouderingsbestendig. Het betreft o.a. het Bio Top 3® next, een natuurwit, houtvrij ongestreken premium papier en karton, geproduceerd zonder gebruik van optische witmakers.

Uitvaartproducten

Bij de aanschaf van specifieke uitvaart- en verzorgingsproducten wordt voor duurzame alternatieven gekozen als deze beschikbaar zijn.

Eerlijk zaken doen

Onze missie luidt: ‘Wij willen, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardig afscheid voor iedereen bereikbaar maken.’ Daarom bieden wij onze zo goed mogelijke dienstverlening aan voor een eerlijke prijs. Wij zijn niet uit op korte termijn winstbejag.

Maatschappelijke betrokkenheid

Als regionale uitvaartverzorger staan wij midden in de maatschappij. Wij verzorgen diverse bijeenkomsten om mensen te informeren, adviseren of te steunen bij rouwverwerking. Uiteraard zijn al onze activiteiten vrij toegankelijk.

Persoonlijke uitvaart voor iedereen

In onze regio verzorgen wij uitvaarten van gemeentewege. Dit zijn uitvaarten van eenzame burgers welke geen nabestaanden hebben om zorg te dragen voor hun uitvaart. Ook voor bewoners van een COA-locatie verzorgen wij de uitvaart, waarbij we veel rekening houden met de wensen en geloofsovertuiging van de overledene.

De invulling van de duurzame uitvaart

Door onze samenwerking met Stichting GreenLeave kunnen wij u de keuze bieden een uitvaart geheel duurzaam in te vullen of op bepaalde onderdelen. Door creatief mee te denken zijn de kosten hiervoor vaak vergelijkbaar met die van een reguliere uitvaart. Onze uitvaartverzorgers vertellen u graag in alle rust over de mogelijkheden, zodat u een verantwoorde keuze kunt maken voor een uitvaart die past bij uw levensstijl.

Begraven of cremeren

Veel mensen vragen zich af wat het meest duurzaam is, begraven of cremeren. Uitgebreid onderzoek wijst uit dat de verschillen in duurzaamheid voortkomen uit de keuzes rondom de uitvaart en niet uit de keuze voor begraven of cremeren. Een voorbeeld daarvan is de afstand tussen de diverse locaties tijdens de uitvaart.

Bij korte afstanden wordt er minder of geen gebruik gemaakt van gemotoriseerd verkeer en dus is deze uitvaart minder belastend. Een uitvaart op een natuurbegraafplaats kan ook bijdragen aan een duurzaam afscheid.

Duurzame producten en diensten bij een uitvaart

De producten en diensten die u kiest rondom de uitvaart, dragen dus het meeste bij aan een duurzame uitvaart. Er zijn daarin diverse keuzes te maken.

Duurzame producten rondom en na de uitvaart

Uitvaartkisten

U kunt kiezen uit heel veel soorten kisten, waarbij de meeste zijn gemaakt van hout en/of spaanplaat. De juiste keuze van een kist hangt samen met uw beslissing om te cremeren of begraven. Bij begraven heeft een wilgentenen mand namelijk de voorkeur, omdat deze goed afbreekt in de grond. Daarbij is het snelgroeiend lokaal materiaal en is het transport dus evenmin belastend. Bij cremeren is een massief houten kist het beste, mits in Nederland geproduceerd met binnenlands hout.

De bekleding van een kist bestaat tegenwoordig vaak uit katoen. De teelt van katoen is belastend voor het milieu door de gebruikte bestrijdingsmiddelen, het gebruik van veel water bij productie en het bleken en verven.

Duurzame kist

Een duurzame kist is gemaakt van massief, (bij voorkeur snelgroeiend) binnenlands hout (populier, wilg, hout van knotwilgen) met bij voorkeur het FSC of een gelijkwaardig keurmerk. Deze kisten hebben zo min mogelijk verbindingsmaterialen, geen ornamenten en worden gemaakt zonder lak en met watergedragen lijm. Als bekleding wordt vaak gekozen voor linnen, hennep, bamboe- en brandnetelvezels.

In de kist

Ook voor de kleding van uw overleden dierbare kunt u kiezen voor een duurzame invulling, zoals kledingstukken van natuurlijk materiaal zoals wol, linnen of hennep. Foto’s, houten voorwerpen en bloemen kunnen mee in de kist zonder de duurzaamheid te verstoren. Voor een eventuele bril en sieraden is het beter om deze af te nemen voor het sluiten van de kist. U kunt kiezen voor recycling of hergebruik van de bril of sieraden.

Ons duurzame aanbod in uitvaartkisten

Wij kunnen u meerdere uitvaartkisten bieden, die voldoen aan de criteria van GreenLeave.

Lijkwade

U mag sinds 1991 uw overleden dierbare zonder kist laten begraven of cremeren. U kunt dan kiezen voor een lijkwade van natuurlijk materiaal zoals linnen, wol, zijde, vilt en hennep. Voor het vervoer gebruiken we een houten draagbaar of opbaarplank.

Rouwdrukwerk

Bij duurzaam drukwerk kunt u kiezen voor een lichte soort van 100% gerecycled papier. Dit bestaat uit ongebleekt papier van vezels die afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Daarnaast kiezen we voor een duurzame productiewijze. Door de inzet van printers met modernste technieken wordt slijtage aan bewegende onderdelen (bv. middels LED-technologie) beperkt, wat de levensduur verlengt. In plaats van aparte apparaten streven we het gebruik van multifunctionals na. Onderzoek wijst uit dat hiermee energiebesparingen gerealiseerd kunnen worden van 50% ten opzichte van de afzonderlijke apparaten. Alle apparatuur is energiebesparend ingesteld doordat ze uitschakelen als ze niet worden gebruikt. Gebruikte toners en drums zamelen wij in, via een programma vanuit de fabrikant (zoals Oki en Xerox) of voor een goed doel.

Als u nog duurzamer te werk wilt gaan, stuurt u geen drukwerk maar kiest u voor een digitale rouwkaart of een bericht op ons digitaal condoleanceregister.

Bloemen

Bloemen uit uw eigen tuin is de meest duurzame keuze. Als u toch iets bij de bloemist wilt bestellen, kiest u het beste voor Nederlandse seizoensbloemen bij een bloemist met het Keurmerk ‘Barometer duurzame bloemist’. Dit Keurmerk geeft aan dat de bloemist duurzaam onderneemt. Dit doet hij/zij door een duurzamere bedrijfsvoering en een inkoop van duurzamere bloemen en planten.. De meest duurzame bloemenvorm die u kunt kiezen is een liggend boeket of een krans, omdat u dan meestal geen oase nodig heeft.

Opbaren

Bij het opbaren wordt meestal gebruikgemaakt van een koeling. Deze verbruikt relatief veel energie. U kunt ook kiezen voor het gebruik van graszoden. Deze worden onder de kist of het bed van uw overleden dierbare geplaatst en tweemaal daags besprenkeld met water, waardoor het een koelende werking krijgt. Andere opties zijn een kortere periode van opbaring en het verblijf in een koelruimte in plaats van het gebruik van een individueel koelapparaat.

Vervoer

Het is natuurlijk het duurzaamste om geen gebruik te maken van gemotoriseerd vervoer. Dat kan als alle locaties bij elkaar in buurt zijn. Voor vervoer van de overledenen over korte afstanden kunt u denken aan de uitvaartfiets, een koets of loopkar. Het is gebleken dat de rouwstoet van nabestaanden en belangstellenden het meest belastend is voor het milieu. Daarom kunt u bijvoorbeeld op de rouwkaart aangeven dat ook de bezoekers duurzaam kunnen bijdragen aan een lagere milieubelasting door lopend te komen of met fiets, electrische auto of met openbaar vervoer. Wij stellen graag de informatie over het OV naar uw locatie beschikbaar. Indien er geen gewenste mogelijkheden in uw nabijheid zijn, zult u kiezen voor gemotoriseerd verkeer. U kunt daarbij echter ook bijdragen aan duurzaamheid door te kiezen voor korte afstanden.

Catering

Als het samenzijn met catering plaatsvindt op de locatie waar het laatste onderdeel van de uitvaart is verzorgd, scheelt dat het vervoer van uw gezelschap. Wij adviseren een samenwerking met lokale leveranciers, omdat dit ook bijdraagt aan een duurzame uitvaart. Kraanwater in plaats van flessenwater voorkomt een extra transport en de productie van een fles. Zo werken lokale (biologische) streek- en seizoensproducten ook mee aan duurzaamheid. Veel dranken en voedselproducten beschikken overigens over een duurzaamheidskeurmerk, dat u kunt raadplegen.

Duurzame producten na de uitvaart

Grafmonument

Als u kiest voor een grafmonument is de duurzaamste keuze het planten van een plant of boom ter nagedachtenis, een zwerfkei of een houten monument. Een alternatief is een natuurlijk monument in de vorm van planten of een struik. Gaat uw voorkeur toch uit naar een monument van natuursteen, dan kunt u een bestaand monument hergebruiken. Een steenhouwer kan een dun laagje van de steen afslijpen, zodat u daarna uw tekst kunt laten plaatsen.

Sierurn

Er komen momenteel steeds meer duurzame varianten van urnen beschikbaar. Zo zijn er zelfs urnen van plantaardig materiaal. Deze eco-urnen zijn samengesteld uit bijvoorbeeld natuurlijk hars, zout en plantenextracten. Na 2 of 3 jaar na plaatsing in de aarde is de urn totaal vergaan en opgenomen in de natuur. Als u liever kiest voor een urn waarin de as langere tijd kan worden bewaard, dan kunt u bij voorkeur kiezen voor een urn van aan de lucht gedroogde klei of een urn van ongelakt binnenlands hout met FSC of gelijkwaardig keurmerk. Deze moet dan zijn gemaakt zonder chemische lak of lijm. Als de urn in een fabriek is gemaakt, moet deze uiteraard op een milieuvriendelijke manier zijn geproduceerd. U kunt ook kiezen voor een biologisch afbreekbare urn die speciaal ontworpen is om uit de as van uw dierbare een herinneringsboom, struik of plant te laten groeien.